Vi graver løbende ned i de data vi modtager fra CVR, og prøver at finde trends der kunne være interessante, - Med tiden bygger vi siden her ud til at give et dagligt overblik over disse trends.

Indtil da, lidt simpel statistik, krydret med et par af de pusfinurligheder vi har fundet. :)

Data bliver opdateret dagligt, - bemærk dog, der kan være afvigelser i vores import, så tag tallene som vejledende indtil videre.

 

Alle data på denne side er fra periode 22-02-2018 til 24-03-2018

Top 5 branchekoder

Branchekode Navn Antal virksomheder
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 454
949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. 140
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 86
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 67
561010 Restauranter 56

"Top" Bund 5 branchekoder

Branchekode Navn Antal virksomheder
841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring 1
841300 Administration af og bidrag til erhvervsfremme 1
461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer 1
461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner 1
103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 1